Loading...
ผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพเพื่อกำจัดหนู 2017-11-18T00:18:13+00:00


ผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพเพื่อการกำจัดหนู

Professional Rodent Control Product Range

  ฟีโรทูลส์มีผลิตภัณฑ์ครบวงจรสำหรับใช้กำจัดหนูได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โรเดนสะต๊อบ (Rodentstop) ที่สามารถควบคุมหนูในทุกสถานการณ์ และเหยื่อกำจัดหนูที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นที่ยอมรับจากบริษัทผู้ประกอบการกำจัดหนูชั้นแนวหน้าในอังกฤษ ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงค์โปร์

Rodent Proofing