About Us – Pherotools (Thailand) Co Ltd 2017-11-17T06:11:11+00:00

Pherotools (Thailand) Co. Ltd

บจ. ฟีโรทูลส์ (ประเทศไทย),
212/169ถนนเพชรเกษม
ท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
www.pherotools.co.th

Pherotools Pte Ltd (Singapore)

14 Robinson Road
#08-01A Far East Finance Building
Singapore 048545
www.pherotools.sg

Pherotools Sdn Bhd (Malaysia)

1Unit 13A-07, Menara K1
Lorong 3/137C, off Jalan Klang Lama
58200 Kuala Lumpur, Malaysia
www.pherotools.my

Pherotools HK Ltd (Hong Kong)

www.pherotools.hk

บริษัทฟีโรทูลส์ (ประเทศไทย) ตัวแทนผู้จัดจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชของบริษัทเพลการ์อินเตอร์แนชันแนลในประเทศไทย

ฟีโรทูลส์ได้ร่วมทีมกับบริษัทเพลการ์อินเตอร์แนชันแนล ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชทุกขนาดที่มีนวัตกรรมล้ำหน้า มีคุณภาพสูง และเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลก ผลิตโดยโรงงานในประเทศอังกฤษ ในราคาที่ไม่แพงเพื่อใช้งานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมกับการเข้าถึงฐานความรู้และความเชี่ยวชาญของบริษัทเพลการ์และบริษัทฟีโรทูลส์ ทางด้านการควบคุมกำจัดหนู แมลงและผลิตภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช
ฟีโรทูลส์ได้ร่วมประสานงานอย่างไกล้ชิดกับบริษัทเพลการ์อินเตอร์แนชันแนล ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือที่ท่านต้องการ ในฐานะผู้ประกอบการควบคุมหนูและศัตรูพืชในประเทศไทย

บริษัทเพลการ์อินเตอร์แนชันแนลเป็นผู้นำในการควบคุมศัตรูพืชทั่วโลกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 บริษัทได้มีการพัฒนา ผลิต จดทะเบียน และดำเนินการตลาดผลิตภัณฑ์ควบคุมหนูและศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการสาธารณสุขและการเกษตร ในราคาที่ไม่แพง ด้วยการออกแบบให้เหมาะสมกับธรรมชาติการกินของหนูและแมลง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพลการ์ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมหนูและศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในท้องตลาดปัจจุบัน

การผลิตที่มีประสิทธิภาพโดยโรงงานภายในของบริษัท จึงทำให้บริษัทเพลการ์และฟีโรทูลส์ สามารถพัฒนาการผลิต เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันก็ยังคงคุณภาพและบริการอย่างเหนียวแน่น เพื่อการนี้ บริษัทเพลการ์ได้ดึงความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของทีมงานวิจัย ผู้ศึกษาอุปนิสัยของหนูและแมลงเป็นเวลานานนับหลายปี ดังนั้น บริษัทเพลการ์จึงมีความเข้าใจเมื่อศัตรูพืชมีการปรับตัว และสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทเพลการ์จึงเน้นให้ความสำคัญในด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อการผลิตสินค้าใหม่และสูตรใหม่ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวล้ำหน้าศัตรูพืชได้ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ของบริษัทฟีโรทูลส์ประเทศไทย
• นำเสนอผลิตภัณฑ์ควบคุมหนูและศัตรูพืชคุณภาพชั้นแนวหน้าจากประเทศอังกฤษ
• นำเสนอนวัตกรรมล้ำหน้าและสินค้าใหม่ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมศัตรูพืชมีรายได้สูงขึ้น
• ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคและการฝึกอบรม บริษัทฟีโรทูลส์จะให้คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ