โรเดนท์สะต๊อบ RodentStop 2017-11-15T00:23:38+00:00

โรเดนท์สะต๊อบ 

RodentStop

ส่วนประกอบสำคัญ ไม่มีสารเคมี
คุณลักษณะ เพสท์คล้ายแป้งเปีัยก
ศัตรูเป้าหมาย
สัตว์ฟันแทะ – หนูขนาดเล็กและใหญ่ หนูตามท่อระบายน้ำ หนูตามหลังคาบ้าน
การใช้งาน • ครัวและสถานที่เตรียมอาหาร • ซุปเปอร์มาร์เก็ต • โรงงานและศูนย์จัดจำหน่าย • เบเกอรี่และร้านอาหาร • อาคารที่มีสายเคเบิ้ลไฟฟ้าอันตราย • ครัวเรือน • บริเวณที่ต้องการสุขอนามัยสูง • ฐานรากที่แตกร้าวและรอยแตกของอาคาร • ชายคาและ ส่วนต่อหลังคา • ท่อระบาย
อายุการใช้งาน 2 ปี ที่อุณหภูมิห้อง
ขนาดบรรจุ หลอด 300 กรัม
ผู้ผลิต บริษัทเพลการ์อินเตอร์แนชันแนล ประเทศอังกฤษ

โรเดนท์สะต๊อบ (RodentStop)

ไม่มีการฆ่า ไม่มีสารเคมี ไม่มีส่วนประกอบของยาฆ่าศัตรูพืชหรือ biocides โรเดนท์สะต๊อบ (RodentStop) ปิดกั้นการเข้าสู่อาคารด้วยนวัตกรรมสิ่งกีดขวางที่ประกอบด้วยสารบรรจุจากธรรมชาติ ลูกปัด EPS และเส้นใยโลหะ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะกับการควบคุมหนูด้วยมนุษยธรรม และปราศจากการใช้สารเคมี

ไม่ใช่ยาฆ่าศัตรูพืช แต่ด้วยความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการใช้งาน โรเดนท์สะต๊อบ (RodentStop) จึงเหมาะแก่การใช้งานในทุกสถานที่ ในอาคารใหม่หรือเก่า โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องการสุขอนามัยสูง เช่น โรงงานผลิตอาหารและสถานที่เตรียมอาหาร

โรเดนท์สะต๊อบ (RodentStop) สามารถใช้ได้บนพื้นผิวหลายรูปแบบ และมีคุณสมบัติป้องกันน้ำได้ทันที ทนทานต่ออุณหภูมิสูง สามารถใช้ได้ทั้งภายในและนอกอาคาร ด้วยประโยชน์หลายประการ

โรเดนท์สะต๊อบ (RodentStop) จีงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการควบคุมหนูอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและมีมนุษยธรรม

คุณสมบัติ

  • ไม่มีส่วนประกอบของยาฆ่าศัตรูพืช จึงไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
  • ป้องกันน้ำได้ทันที จึงสามารถใช้ได้ทั้งภายในและนอกอาคาร
  • มีประสิทธิภาพทันที และให้การป้องกันที่ยาวนาน
  • เหมาะสำหรับวิธี IPM
  • ทาสีได้เมื่อแห้ง
  • ประกอบด้วยโลหะเสริมและโลหะที่ตรวจพบได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • โบร์ชัวร์

  • ฉลาก

  • รายละเอียดของสารเคมีอันตราย ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน (MSDS)

  • คู่มือการฝึกอบรมของเพลการ์ – การควบคุมหนู